Academic Board Members

Academic Board Members

President

Takatsune Kumada

Vice President

Yuji Itoh

Senior Director

Yuji Itoh, Satoshi Umeda, Junichiro Kawahara, Shinji Kitagam, Jiro Gyoba, Takatsune Kumada, Masayoshi Nagai, Makiko Naka, Tomoyasu Nakamura

Director

Yukio Itsukushima, Yuji Itoh, Satoshi Umeda, Jun Kawaguchi, Junichiro Kawahara, Shinji Kitagami, Jiro Gyoba, Takashi Kusumi, Takatsune Kumada, Hiroyuki Shimizu, Naoko Tomiyama, Noriko Toyama, Masayoshi Nagai, Takashi Nakao, Makiko Naka, Tomoyasu Nakamura, Yukiko Nishizaki, Etsuko T. Harada, Eriko Matsumoto, Hiroshi Yama

Auditor

Naoyuki Osaka, Kayo Miura

Administractive Secretary

Masayoshi Nagai

Editorial Committee

Chairperson

Shinji Kitagami

Vice Chairperson

Aiko Morita, Satoru Suto

Administractive Secretary

Ryoichi Nakashima

Committee Members

Rui Nouchi, Tokihiro Ogawa, Yoshiyuki Ueda, Keisuke Inohara, Hanae Ishi, Noboru Matsumoto, Yohei Yamada, Noriaki Kanayama, Akio Nishimura, Itsuki Minemi, Qian Kun, Sahoko Komatsu, Motoyuki Saito, Yasuhiro Takeshima, Eriko Sugimori, Erina Saeki, Keiko Ogawa, Akiko Fujiki

Committee for Future Planning

Chairperson

Takatsune Kumada

Committee Members

Yuji Itoh, Satoshi Umeda, Junichiro Kawahara, Shinji Kitagam, Jiro Gyoba, Takatsune Kumada, Masayoshi Nagai, Makiko Naka, Tomoyasu Nakamura

Institutional Committee

Chairperson

Yuji Itoh

Committee Members

Yukio Itsukushima, Hirokazu Ogawa, Keita Ochi, Akihiro Tanaka, Tomoyasu Nakamura, Hiroshi Yama, Sakiko Yoshikawa

Selection Committee for Distinguished Presentation Award

Chairperson

Takatsune Kumada

Committee Members

Yuji Itoh, Satoshi Umeda, Junichiro Kawahara, Shinji Kitagam, Jiro Gyoba, Takatsune Kumada, Masayoshi Nagai, Makiko Naka, Tomoyasu Nakamura

Selection Committee for Creativity Award

Chairperson

Jiro Gyoba

Committee Members

Akiyoshi Kitaoka, Takatsune Kumada, Kaoru Sekiyama, Masayoshi Nagai, Takashi Tsuzuki, Tomoyasu Nakamura

Public Relations Committee

Chairperson

Tomoyasu Nakamura

Committee Members

Shinobu Ikoma, Tomoyasu Nakamura, Etsuko T. Harada, Katsuya Tandoh, Masato Nunoi, Ayaka Ueda, Megumi Nishiyama

International Exchange Committee

Chairperson

Junichiro Kawahara

Committee Members

Etsuko T. Harada, Jun Saiki, Satoru Saito, Kwangoh Yi, Hidetsugu Komeda, Yoshiyuki Ueda

Ethics Committee

Chairperson

Yuji Itoh

Committee Members

Yohtaro Takano, Makiko Naka

Committee for Industry Academia Collaboration

Chairperson

Yukiko Nishizaki

Committee Members

Kazuma Ishimatsu, Kaori Kashimura, Daiki Sawai, Kazumitsu Shinohara, Satoru Suto, Niida Sumaru, Hiroshi Nittono, Yoshiko Habuchi, Etsuko T. Harada, Yuji Wada

Symposium Planning Committee

Chairperson

Satoshi Umeda

Vice Chairperson

Takashi Nakao, Eriko Matsumoto

Committee Members

Hidetsugu Komeda, Yasunori Kinosada, Masato Nunoi, Kyoko Hine, Souta Hidaka, Takafumi Sasaoka, Yoshiyuki Ueda, Yuiko Sakuta, Eriko Sugimori, Katsuya Tandoh

Committee for Gender Equality

Chairperson

Naoko Tomiyama

Committee Members

Hiroshi Yama, Tsutako Mori, Sayaka Yoshino, Miyuki Toga, Kentaro Inomata

Distinguished Paper Awards Committee

Chairperson

Makiko Naka

Vice Chairperson

Noriko Toyama

Committee Members

Takatsune Kumada, Yukio Itsukushima, Shinji Kitagami, Etsuko T. Harada, Takashi Kusumi, Eriko Matsumoto, Hiroshi Yama

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 日本認知心理学会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.