Academic Board Members

Academic Board Members

President

Satoshi Umeda

Vice President

Shinji Kitagami

Senior Director

Satoshi Umeda, Junichiro Kawahara, Shinji Kitagami, Takatsune Kumada, Hiroyuki Shimizu, Masayoshi Nagai, Eriko Matsumoto, Aiko Morita, Yuki Yamada

Director

Michiko Asano, Atsunori Ariga, Hisato Imai, Yoshiyuki Ueda, Satoshi Umeda, Junichiro Kawahara, Shinji Kitagami, Takatsune Kumada, Hidetsugu Komeda, Hiroyuki Shimizu, Naoko Tomiyama, Noriko Toyama, Masayoshi Nagai, Takashi Nakao, Yukiko Nishizaki, Takao Fukui, Eriko Matsumoto, Aiko Morita, Yuki Yamada, Kazuhito Yoshizaki

Auditor

Naoyuki Osaka, Kayo Miura

Administractive Secretary

Masayoshi Nagai

Editorial Committee

Chairperson

Shinji Kitagami

Vice Chairperson

Aiko Morita, Satoru Suto

Administractive Secretary

Ryoichi Nakashima

Committee Members

Rui Nouchi, Tokihiro Ogawa, Yoshiyuki Ueda, Keisuke Inohara, Hanae Ishi, Noboru Matsumoto, Yohei Yamada, Noriaki Kanayama, Akio Nishimura, Itsuki Minemi, Qian Kun, Sahoko Komatsu, Motoyuki Saito, Yasuhiro Takeshima, Eriko Sugimori, Erina Saeki, Keiko Ogawa, Akiko Fujiki

Committee for Future Planning

Chairperson

Satoshi Umeda

Committee Members

Junichiro Kawahara, Shinji Kitagami, Takatsune Kumada, Hiroyuki Shimizu, Masayoshi Nagai, Eriko Matsumoto, Aiko Morita, Yuki Yamada

Institutional Committee

Chairperson

Shinji Kitagami

Committee Members

Jun Kawaguchi, Hiroyuki Shimizu, Tomoyasu Nakamura, Masato Nunoi

Selection Committee for Distinguished Presentation Award

Chairperson

Satoshi Umeda

Committee Members

Junichiro Kawahara, Shinji Kitagami, Takatsune Kumada, Hiroyuki Shimizu, Masayoshi Nagai, Eriko Matsumoto, Aiko Morita, Yuki Yamada

Selection Committee for Creativity Award

Chairperson

Takatsune Kumada

Committee Members

Akiyoshi Kitaoka, Kaoru Sekiyama, Masayoshi Nagai, Takashi Tsuzuki, Tomoyasu Nakamura

Public Relations Committee

Chairperson

Yuki Yamada

Committee Members

Fuminori Ono, Megumi Kawaguchi, Mako Kobayashi, Kyoshiro Sasaki, Kohske Takahashi, Tomohiro Nabeta, Shiika Makinae

International Exchange Committee

Chairperson

Junichiro Kawahara

Committee Members

Etsuko T. Harada, Jun Saiki, Satoru Saito, Kwangoh Yi, Hidetsugu Komeda, Yoshiyuki Ueda

Ethics Committee

Chairperson

Shinji Kitagami

Committee Members

Yukio Itsukushima, Miya Muroi, Ken Matsuda

Committee for Industry Academia Collaboration

Chairperson

Atsunori Ariga

Committee Members

Ayumi Ikeda, Sayo Iseki, Yuki Miyazaki, Kosuke Motoki, Fumiya Yonemitsu

Symposium Planning Committee

Chairperson

Eriko Matsumoto

Vice Chairperson

Takashi Nakao, Hidetsugu Komeda

Committee Members

Yasunori Kinosada, Masato Nunoi, Kyoko Hine, Souta Hidaka, Takafumi Sasaoka, Yoshiyuki Ueda, Yuiko Sakuta, Eriko Sugimori, Katsuya Tandoh

Committee for Gender Equality

Chairperson

Naoko Tomiyama

Committee Members

Hiroshi Yama, Tsutako Mori, Sayaka Kizuki, Miyuki Toga, Kentaro Inomata

Distinguished Paper Awards Committee

Chairperson

Hiroyuki Shimizu

Vice Chairperson

Noriko Toyama

Committee Members

Takatsune Kumada, Yukio Itsukushima, Shinji Kitagami, Etsuko T. Harada, Takashi Kusumi, Eriko Matsumoto, Hiroshi Yama

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 日本認知心理学会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.