Academic Board Members

Academic Board Members

President

Takatsune Kumada

Vice President

Jiro Gyoba

Senior Director

Yuji Itoh, Jun Kawaguchi, Shinji Kitagami, Jiro Gyoba, Takatsune Kumada, Makiko Naka, Masayoshi Nagai, Hiroshi Yama

Director

Yuji Itoh, Kazuhiro Ueda, Satoshi Umeda, Kaori Kashimura, Jun Kawaguchi, Junichiro Kawahara, Shinji Kitagami, Jiro Gyoba, Takashi Kusumi, Takatsune Kumada, Hiroyuki Shimizu, Masayoshi Nagai, Tomoyasu Nakamura, Makiko Naka, Yukiko Nishizaki, Etsuko T. Harada, Kayo Miura, Makoto Miyatani, Hiroshi Yama, Sakiko Yoshikawa

Auditor

Yukio Itsukushima, Naoyuki Osaka

Administractive Secretary

Hiroshi Yama

Editorial Committee

Chairperson

Yuji Itoh

Vice Chairperson

Junichi Nagai, Hiroyuki Mitsudo

Administractive Secretary

Yoshimasa Majima

Committee Members

Takashi Tsukiura, Hidetsugu Komeda, Hikari Kinjo, Kosuke Yamamoto, Yukiko Nishizaki, Eriko Sugimori, Kenji Kato, Hironori Oto, Takashi Nakao, Tomohiro Nabeta, Akira Mukai, Hidehito Honda, Takuma Takehara, Wataru Oue, Masayoshi Shigemori, Masakatsu Inoue

Committee for Future Planning

Chairperson

Takatsune Kumada

Committee Members

Yuji Itoh, Jun Kawaguchi, Shinji Kitagami, Jiro Gyoba, Makiko Naka, Masayoshi Nagai, Hiroshi Yama

Institutional Committee

Chairperson

Jiro Gyoba

Committee Members

Yukio Itsukushima, Hirokazu Ogawa, Keita Ochi, Akihiro Tanaka, Tomoyasu Nakamura, Hiroshi Yama, Sakiko Yoshikawa

Selection Committee for Distinguished Presentation Award

Chairperson

Takatsune Kumada

Committee Members

Yuji Itoh, Jun Kawaguchi, Shinji Kitagami, Jiro Gyoba, Makiko Naka, Masayoshi Nagai, Hiroshi Yama

Selection Committee for Creativity Award

Chairperson

Makiko Naka

Committee Members

Akiyoshi Kitaoka, Takatsune Kumada, Masayoshi Nagai, Takashi Tsuzuki, Midori Toyama, Muneyoshi Hyodo, Mie Matsui, Takashi Matsuo

Public Relations Committee

Chairperson

Shinji Kitagami

Committee Members

Shinobu Ikoma, Tomoyasu Nakamura, Etsuko T. Harada, Katsuya Tandoh, Satoru Suto, Masato Nunoi, Ayaka Ueda

International Exchange Committee

Chairperson

Jun Kawaguchi

Committee Members

Etsuko T. Harada, Jun Saiki, Satoru Saito, Kwangoh Yi, Hidetsugu Komeda, Yoshiyuki Ueda

Ethics Committee

Chairperson

Takatsune Kumada

Committee Members

Yohtaro Takano, Makiko Naka

Committee for Industry Academia Collaboration

Chairperson

Yukiko Nishizaki

Vice Chairperson

Etsuko T. Harada

Committee Members

Kazuma Ishimatsu, Kaori Kashimura, Kazumitsu Shinohara, Satoru Suto, Niida Sumaru, Hiroshi Nittono, Ippei Hagiwara, Yoshiko Habuchi, Yuji Wada

Symposium Planning Committee

Chairperson

Masayoshi Nagai

Vice Chairperson

Shinji Kitagami

Committee Members

Nobuhiko Asakura, Atsunori Ariga, Yoshiyuki Ueda, Satoshi Umeda, Junichiro Kawahara, Yuiko Sakuta, Eriko Sugimori, Katsuya Tandoh, Takashi Nakao, Hiroyuki Mitsudo, Yuki Yamada

Committee for Gender Equality

Chairperson

Naoko Tomiyama

Committee Members

Hiroshi Yama, Tsutako Mori, Sayaka Yoshino, Miyuki Toga, Kentaro Inomata

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 日本認知心理学会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.